Det er påvist 10 smittede i Troms og Finnmark. 6 Tromsø (3 fra reise utland, 3 kjente nærkontakter), 3 Senja (fra reise og annet sted) og 1 Vadsø. Regionen har god kontroll på smittesituasjonen. 

Storfjord har ingen aktiv smittede i kommunen per i dag.

 

Vaksinasjon i Storfjord

Utstyr for vaksinering mottas neste uke, og selve vaksinene vil med all sannsynlighet sendes til kommunen i januar. Vaksinasjon av prioriterte innbyggere i Storfjord vil altså påbegynnes i løpet av januar 2021: hvem som skal vaksineres vil avklares snarlig, og det er ikke behov for å kontakte legekontoret for mer informasjon.

 

Hvordan vaksinasjonen skal gjøres, tidspunkt og sted for vaksinering vil avklares de nærmeste dagene, og informasjonen vil legges ut på kommunens nettside og Facebook. Kriseledelsen vil holde innbyggerne i Storfjord oppdatert fortløpende.

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Storfjord kommune