og så langt er det altså 5 positive knyttet til ungdommer (som tidligere angitt, påvist 06. og 07.11. og er fra Balsfjord og Storfjord). I tillegg er det en elev med påvist smitte med bosted i Tromsø (folkeregistrert i Storfjord) der alle nærkontakter er testet og er så langt negativ sammen med de resterende 295 prøvene.

 

Stor andel av testingen har vært knyttet til elever ved Nordkjosbotn VGS, der smitteteam og kriseledelsen i alle tre kommunene har fulgt opp nærkontakter og pårørende tett for å få full oversikt. 

 

Nordkjosbotn VGS

Det var ordinær skole fra mandag 09.11.20, da det ikke er per dags dato mistanke om pågående smitte blant elever eller på skolen. Fire klasser på 2. og 3.trinn er satt i karantene i 10 dager for å være helt trygg på at alle nærkontakter ikke er på skolen.

 

Kriseledelsene og smitteteamene har god kontroll på situasjonen, og det er ikke pågående smitte-situasjon i Storfjord kommune per i dag.

 

Legekontoret på Oteren fortsetter som normalt med testinger ved symptomer og nærkontakter, og har god kapasitet. Som tidligere anbefaler vi å bruke SMS 2097 der du begynner meldingen med STORFJORD (store bokstaver) og deretter beskjed for å få time, informasjon mm.

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Storfjord kommune