Dette betyr at det åpnes  litt opp igjen fra 11.november  kl. 12:00

  • Ungdomsklubbene åpnes
  • Valmuen åpnes for arrangement og besøkende
  • Skibotnhallen, Vestersiasenteret, Flerbrukshallen og svømmebassenget på Hatteng åpnes
  • Arrangement må følge nasjonale råd og regler - avklares med Kommuneoverlegen hvis usikkerhet
  • Rådhuset åpnes. Men det må fortsatt gjøres avtaler med saksbehandler. Kontaktliste / telefon liste ligger på vår hjemmeside
  • Bibliotekene åpnes

Telefonliste finnes på vår hjemmeside:https://www.storfjord.kommune.no/ansatteliste.151946.no.html

Det er fortsatt viktig å følge rutinene for å unngå smitte: 

  • Vaske hender/sprite dem ofte på offentlige steder og holde 1m avstand 
  • Hold deg hjemme og test deg hvis symptomer på forkjølelse eller influensa
  • Unngå reising som ikke er høyst nødvendig.
  • Vi anbefaler å være ekstra forsiktig på sosiale sammenkomster, uteliv, barer eller andre arrangementer. 

Mvh

Willy Ørnebakk

Rådmann