Totalt er det påvist 4 personer med påvist Covid-19 med folkeregistrert adresse i Storfjord kommune i angitt periode. 

 

Samtlige fire smittede er elever knyttet til sammenkomst 31.10.20, og alle nærkontakter er kontaktet, testet og satt i karantene. På det meste har det vært tatt 40 tester om dagen for Covid-19 ved Storfjord legekontor, samtlige nærkontakter og mer perifere kontakter er negativ. På grunn av nærkontakter (igjen, alle disse har negative testsvar for Covid-19) er fire klasser på Nordkjosbotn VGS satt i karantene frem til mandag 16.11.20, dette for å gi full trygghet for ansatte og elever.

 

Kriseledelsen og smitteoppsporingsteamet i Storfjord har en meget god oversikt og kontroll på smitte-situasjonen i kommunen vår, og regionen for øvrig. Det er ingen pågående smitte-situasjon i Storfjord.

 

Vi anbefaler våre innbyggere til å reise minst mulig ut av kommunen, bruke digitale møter og unngå sosiale sammenkomster utover fem personer.

 

Mer informasjon om Nærkontakt: 

www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

For informasjon om karantene (ikke smittet men nærkontakt) og isolasjon (smittet), se link:

www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

For å finne hva som gjelder for deg, fyll ut skjema på følgende link:

www.koronasjekk.no

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Storfjord kommune