Troms og Finnmark

Antall smittet: 197, antall nye smittede er fire personer (alle i Tromsø).

UNN har 7 pasienter innlagt med Corona, ingen ligger på intensiv. Tallet har vært stabilt de siste dagene.

 

Prøvetaking og smittede i Storfjord

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 159 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

 

Norge

Antall smittede: 6 566

Antall nye siste døgn: 78

 

Antall smittetilfeller i hele Norge er 1,20 per 1000 innbyggere, mot 0,79 i Troms og Finnmark.

 

TAKK FOR FIN GJENNOMFØRT PÅSKE

Kriseledelsens inntrykk er at innbyggerne i kommunen har oppført seg eksemplarisk i påsken, og det har ikke vært noen store samlinger av folk.

Antall ny-smittede i Norge er sterkt redusert, og den siste uken er antallet i vår region under 10 personer. Vi ønsker å understreke at det er først og frem DU, gjennom å holde avstand og vaske hender, som har bidratt til en så fin utvikling.

Desto viktigere er det å være tålmodig videre, og fortsette med å følge våre råd.

Vi ser frem til en mer normal påske i 2021.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune