Troms og Finnmark

Antall smittet: 200, antall nye smittede er tre personer det siste døgnet

UNN har 7 pasienter innlagt med Korona, ingen ligger på intensiv. Tallet har vært stabilt de siste dagene.

 

Prøvetaking og smittede iStorfjord

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 165 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

 

Norge

Antall smittede: 6 677

Antall nye siste døgn: 111

 

Antall smittetilfeller i hele Norge er 1,2 per 1000 innbyggere, mot 0,8 i Troms og Finnmark.

 

HUSK!

1. Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)

2. Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

3. Og kanskje det mest unormale: hold to meters avstand til hverandre når man treffes, på butikken så vel som et treff rundt ei bålpanne

4. Ikke samles mer enn fem mennesker samtidig i sosiale lag

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune