10.30 Busstransport fra Hatteng skole til Åsen
10.45 Åpning ved konferansier og tale for dagen
11.00 17. – mai-tog, avgang fra Åsen
11.40 Minnetale ved bautaen*
12.00 Gudstjeneste
12.00 Oppstart av kafe
13.00 Oppstart leker
15.30 Avslutning


*Ved Bautaen vil det utdeles lodd til ungdomsskoleelever som deltar i 17. mai-toget. Det vil senere bli trekking av fire gavekort á 500 kroner.