Det siste døgnet er det tatt i underkant av 400 prøver ved UNN, og det er registrert 2 nye smittede i Troms og Finnmark. Begge er i Tromsø, og er kjente nærkontakter som allerede er i isolasjon. Det er altså kontroll på smittesituasjonen i Tromsø, vår region og vårt fylke.

 

Desto viktigere er det å følge retningslinjer for smittevern, for på denne måten unngå nye smitte-økninger lokalt og regionalt.

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger - Storfjord kommune