7 tilfeller i  Tromsø (2 ukjent kilde, 3 fra utland, 2 nærkontakter), 5 i Harstad, 2 på Senja og 4 i Finnmark. Vi må fortsette å være forsiktig og holde smittereglene med 1m avstand, sprite hender når vi er på butikker og unngå besøk av flere enn fem personer hjemme. Storfjord har ingen aktiv smittede i kommunen per i dag.

 

Vaksinasjon i Storfjord

De første vaksinene i totalt antall 10.000 ankommer Norge rundt julaften. Hver pasient som skal ha vaksinen må få den to ganger med 21 dagers mellomrom: det vil si at vel 5.000 pasienter blir vaksinert i første omgang. Oslo-området vil prioriteres i begynnelsen på grunn av høye smittetall (100-200 personer smittet hver dag) før resten av Norge prioriteres i løpet av januar 2021.

 

Det er forventet 30-40.000 doser per uke til Norge i starten, som ut fra innbyggertall vil utgjøre rundt 10-15 doser per uke til Storfjord (5-7 pasienter ukentlig vil få vaksinen i og med at den må gis to ganger). Dette er grove tall, og mer sikker informasjon vil komme etter nyåret. I Storfjord vil vaksinasjonen med all sannsynlighet starte opp i løpet av januar. Beboere på sykehjem og omsorgsboliger, og som får hjelp fra hjemmetjenesten vil bli prioritert først pga svært høy risiko for alvorlige symptomer hvis de blir smittet.

 

Kriseledelsen vil holde innbyggerne i Storfjord oppdatert fortløpende med viktige nyheter om pandemien og vaksinasjon. Neste oppdaterte informasjon vil senest legges ut på kommunens nettside og Facebook i begynnelsen av januar 2021.

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Storfjord kommune