Storfjord

Antall smittede: 0

Det er tatt rundt 245 prøver (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) siden første tilfelle i Tromsø 26.02.20.

 

Troms og Finnmark

Siden forrige mandag er det tatt 904 prøver fra personer med mistenkt Covid-19, det har vært en positiv prøve (en person i Tromsø som var smittet av en annen kjent smittet, altså ikke ukjent kilde).

 

Norge

Den siste uken har det vært mellom 15 og 20 smittede daglig, jevnt lavt i forhold til tidligere tall.

 

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune