Onsdag 18.03.20

Troms & Finnmark

27 personer, 14 i Tromsø, 13 i Finnmark/andre kommuner har testet positivt (1 per 1000 innbyggere)

  • Ett nytt tilfelle er registrert det siste døgnet
  • Siden utbruddet er det tatt rundt 3000 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det altså bare 27 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller er bare testet
  • Mer presist: ca 1 av 100 som blir testet har Corona (altså lav sannsynlighet per i dag)

 

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 51

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de fleste)

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede går gradvis ned. Tirsdag 10.03. var det 215 nye smittede, mens i går 17.03. var det 116 nye tilfeller. Det vil si at det har vært nesten en halvering av nye smittede på åtte dager.

 

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune