Under Storfjorduka 1981 intervjuet seks elever ved Hatteng skole eldre folk i hjembygda si Kitdalen. Elevene vae Torun Jensen, Lill Fagerli, Merete Fagerli, Sten Sikkavuopio, Halvard Olderlund og Jørn Rune Aho. 

Tema var bl.a. ungdomslaget som skaffe penger til veibygging, veiarbeid, jakt og fiske, spøkelseshistorier, gamle stedsnavn, sameskolen

Intervjuene blei gjort med

  • Magnus Grønli, f. 1910
  • Anna Jensen, f. 1908
  • Johan Naimak, f. 1901

Trorlig mangler tre sider i heftet, fra et intervju med en Astrid. Dersom noen har dette heftet setter vi stor pris på om dere tar kontakt.

Her kan du laste ned temaheftet: Intervjuer med eldre folk i Kitdalen