Troms og Finnmark

Totalt 167 personer er smittet:

  • 108 i Tromsø (1,2 per 1000 er altså smittet i byen), bare 3 nye tilfeller siste døgnet

  • 29 i resten av kommunene i Troms (1 per 3500 er smittet), ingen nye siste døgnet

  • 30 i Finnmark (2 nye siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 9 personer (en mindre enn i går). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

 

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord

(Det er felles mottak for pasienter)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 127

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste). Det har vært en del innbyggere i Storfjord og Balsfjord i kontakt med personer med smitte, disse også er negativ.

Siden utbruddet er det tatt 7 602 prøver ved UNN, som er helt i toppen i Norge når det gjelder antall prøver tatt i forhold til befolkningen.   

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 280 tilfeller, en liten oppgang fra i går (208): det synes som antall smittede har stabilisert seg de siste fem dagene i Norge og med tydelig reduksjon i Tromsø regionen i samme periode. Tromsø har uansett et høyt antall smittede per innbygger (topp 10 i Norge) og med ukjent smittevei: du må vurdere nøye om du har behov for å dra til byen i tiden fremover!

 

VENTETID PÅ TELEFON- LEGEKONTORET

Legekontoret i Storfjord har opplevd at enkelte innbyggere har blitt frustrert på ventetid på telefon. Vi har gjennomsnittlig 90 sekunder ventetid på å svare telefon de siste fire dagene (har eget system som registrerer tiden det tar og hvor lang tid pasienter venter/når det legges på), 7 av 10 samtaler besvares innen ett minutt.

Det anmodes om at folk respekterer at det kan være ventetid utover 2 minutter på telefon, da det er mye henvendelser på grunn av den spesielle situasjonen med Covid-19

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune