Det er altså ingen nye smittede i vår kommune eller regionen ellers.  Smitten hos militært personell fra NATO styrker i Midt-Troms fra forrige uke er nå stoppet opp, og aktuelt personell er fortsatt i karantene. Det er god dialog med ledelsen i forsvaret, og ingen grunn til å være utrygg hvis dere møter eller ser utenlandsk, militært personell ut i samfunnet.

 

Vaksinasjon i Storfjord

Vaksinasjon med Pfeizer startet første uken i januar og vil fortsette utover våren. Vi har vaksinert beboerne på Åsen, og vil fortsette med brukere av pleie-omsorgstjenester. Samtidig vil vi vaksinere helsepersonell på sykehjem og ansatte i helsesektoren.

Vi er forespurt om vi ville kunne gjøre massevaksinasjon med en ny vaksine, såkalte Oxford vaksinen, innen få uker. Storfjord kommune er rustet for å kunne gjøre massevaksinering på kort varsel og har kapasitet til å vaksinere opptil halve befolkningen i løpet av 2-4 uker. Vi vil vite om vi får vaksinen i slutten av januar, og vil komme tilbake med mer informasjon etter det.

 

Alle innbyggere i Storfjord må ta stilling til om de skal ha vaksinen eller ikke, og vi håper og anbefaler alle å ta denne. Mer informasjon, se link:https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

 

Ingen trenger å ta kontakt med legekontoret om vaksinen: vi vil gi mer informasjon og kontakte de som er aktuell for vaksine fortløpende i tiden fremover. 

   

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Storfjord kommune