Fredag 20.03.20

 

Troms & Finnmark

32 personer, 17 i Tromsø, 15 i Finnmark/andre kommuner har testet positivt (1 per 1000 innbyggere)

  • Fire nye tilfeller er registrert det siste døgnet (1 Senja, 3 Tromsø)
  • Siden utbruddet er det tatt rundt 3400 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det altså bare 32 med Korona, resten har forkjølelse, influensa eller er bare testet
  • Mer presist: under 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

 

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 70

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

 

Utvikling antall smittede i Norge

  • Antall nye smittede har økt noe fra i går : det var 184 nye tilfeller, opp 106 nye tilfeller fra dagen før. Økningen skyldes i all hovedsak enkelte mindre områder/regioner fra Trondheim og sørover.  Nord-Norge har ingen liknende tendens per i dag.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune