På disse to dagene er det totalt 10 positive for Troms og Finnmark: to fra Tromsø (begge reist inn til landet, og i isolasjon), 1 på Senja og resterende 7 i Finnmark.  Per i dag har vi ingen ukjent smitte i Troms, og det er god kontroll i vår region.

 

Storfjord har per i dag ingen smitte i kommunen, og samtlige tidligere smittede er nå smittefri og ute av isolasjon.

 

Kriseledelsen vil informere på nettsiden og Facebook til kommunen umiddelbart ved eventuelle hendelser eller smittede i Storfjord i løpet av helga

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Storfjord kommune