Knut Jentoft
Knut Jentoft
Slik begrunner forslagsstilleren sitt forslag: Han må bare være den som får kulturprisen i år! Knut har vært en pådriver innen kulturarbeidet i mange år og er den som alltid er med der det er kulturaktiviteter � � særlig for barn og ungdom. Hvem har vært med på det meste når det gjelder � �Husfestene� � på Hatteng skole. Hvem har vært med på det meste når det gjelder Ungdommens kulturmønstring og lokale arrangementer. Hvem er det som alltid styrer scenelys og lyd på arrangementene. Hvem er det som alltid har brukt masse av sin fritid til å ta med ungdommer og skoleelever på aktiviteter� � (Fisketurer, jakt, fjellturer/toppturer� �.) Selvsagt er det Knut. Knut har vært lærer på Hatteng skole gjennom mange år. Han er en av de få som jeg tror trives fullt ut med sitt yrke som lærer og han har et utrolig godt forhold til sine elever og er også en god samarbeidspartner for foreldrene. Knut er med der det er aktiviteter på gang og deltar gjerne ved å tilby en hjelpende hånd der det trenges. Jeg mener at Knut Jentoft er verdt en kulturpris fra Storfjord kommune. (Han burde fått den for mange år sia).