Slik begrunner forslagsstilleren sin nominasjon:

Gjennom flere tiår har årets prismottaker drevet Skibotn skytterlag nesten helt alene.

Han avholder flere treninger med ungdommene i bygda året rundt. Før større stevner som for eksempel NNM på Brenna i år avholdt han trening nesten hver dag uken før mesterskapet. Dette kunne en klart se av resultatlistene etter stevnet.

De gangene foreldrene ikke kan eller har "tid" til å kjøre sine håpefulle til trening eller mesterskap, så tar han dem med seg i bilen og kjører. De gangene han selv ikke kan kjøre og andre kjører, så ordner han alltid alt klart for dem, og han er den første som sender sms for å høre hvordan det har gått.

Det er også årets prismottaker som kan takkes for at det er elektronisk anlegg både innendørs og på 100-metersbanen på Skibotn skytesenter. At det er på 100-metersbanen og ikke på 200-meteren som de voksne bruker viser at han har et utrolig stort hjerte for de yngste i skytterlaget.

Alt dette arbeidet for rekruttering og gode rammevilkår for barn og unge i Skibotn skytterlag gjør han selv om hans egne barn forlengst er voksne og har flyttet ut.

Det er på tide at denne "anonyme" mannen får takk for det arbeidet han legger ned, det er et arbeid som det står meget stor respekt av.