Tore Figenschau får kulturprisen 2014
Ordfører Sigmund Steinnes og prismottaker Tore Figenschau.

Kulturprisen for 2014 er tildelt på bakgrunn av følgende begrunnelse fra forslagsstillerne:


Tore har drevet den lokale nettavisen Nettopp:Storfjord og iStorfjord i flere år. Han viser som journalist et bredt engasjement i saker som berører lokalmiljøet og ingen saker er for små til å få oppmerksomhet i nettavisa. Det bidrar til debatt og engasjement, noe som er sunt for lokaldemokratiet. Artiklene er velskrevne og preget av saklighet. Han går heldigvis ikke av veien for å la sin kritiske røst høres når det er nødvendig , og artiklene dekker hele kommunesamfunnet både når det gjelder innhold og geografi.

Tore har i flere år gitt ut Storfjordkalenderen med innsamlede bilder fra gamle Storfjord. Et fabelaktig produkt som er blitt en populær gaveartikkel, spesielt for utflytta storfjordinger.

Tore driver bedriften Tekst & Cetera der hans interesse og kompetanse også innafor foto-grafering kommer til sin rett.

Tore har i 1999 gitt ut boka «Signaldalen gjennom 150 År»: Boka er et verk som vitner om kunnskap, dyktighet og stor arbeidskapasitet, i tillegg til kjærlighet til sin heimbygd.

Nå i 2014 har han gitt ut en ny bok om krigen i Storfjord «Mord, mytteri og krigsforbrytelser» som på en veldokumentert måte skildrer viktige hendelser i Storfjord under 2.verdenskrig.

Tore har de siste årene vært en ivrig deltaker i Finnmarksløpet med hundespannet sitt og han er også en viktig bidragsyter under de årlige Signaldalsdagene.

Årets kulturprisvinner har en svært allsidig og lang merittliste som grunnlag for å motta årets kulturpris.