Resirkulert
Resirkulert. F.v. Jonas Stenberg Nilsen, Edvard Brønseth, Emil Karlsen og Johan-Edvard Gamst Eriksen.

Ungdommens kulturpris blei oppretta, og deles ut for første gang for året 2015. Prisen er ment som en støtte og motivasjon for unge kulturarbeidere i kommunen.

Ungdommens kulturpris kan tildeles utøvere, en gruppe av utøvere, eller ungdomsledere som gjennom sitt frivillige virke har oppnådd en prestasjon, et resultat eller et nivå som er utenom det vanlige innen kulturlivet i kommunen. Alle innbyggere i Storfjord har forslagsrett.

Levekårsutvalget har bestemt at historiens aller første Ungdommens kulturpris i Storfjord skal tildeles bandet RESIRKULERT.

Forslagsstillerne som innstilte bandet begrunner forslagene sine slik:

  • Resirkulert har holdt på over mange år tross sine unge aldre.

  • De unge bandmedlemmene skriver og produserer eget materiale, både melodi og tekster, som holder nasjonalt nivå.

  • Resirkulert har utviklet sitt eget musikkonsept med modne tekster som viser at de er samfunnsengasjert innenfor mange arenaer; miljø, krig, politikk etc.

  • De har deltatt på UKM lokalt, regionalt og nasjonalt flere ganger, og på musikktevlinger, Buktafestivalen, Trænafestivalen, By:Larm og på andre festivaler over hele Norge de seinere årene.

  • De er flotte ungdommer som opptrer som gode ambassadører for Storfjord, Nord-Troms og Nord-Norge med sin flotte væremåte "ute" på konserter.

  • Med andre ord: Et kjempeband som virkelig fortjener en kulturpris for sitt virke, engasjement og for å være de personene de er.

Prisen blei delt ut av ordføreren som en overraskelse før Resirkulert gikk på scenen for å holde en minikonsert under årets UKM i Skibotnhallen. Kunstneren bak diplomet er Ane-Louise Larsen med fotografiet "Bru" som deltok på UKM 2015.