kulturprisen deles ut

Storfjord kommunes kulturpris deles ut annethvert år, og blei i år delet ut for 16. gang. Det kom inn 11 forslag på kandidater, og ett av forslagene var årets mottaker. Formannskapet var enstemmig i sitt vedtak når de besluttet hvem som skulle få årets pris.

I forslaget heter det blant annet:

  • Husflidslaget er et hjerte i kommunen. De er godt etablerte og ivaretar tradisjoner samtidig som de skaper nye.

  • De arrangerer mange sosiale trivselstiltak, som gir folk samlingspunkter over en kopp kaffe.

  • De er ildsjeler som absolutt fortjener en påskjønnelse for kultur- og samfunnsengasjementet sitt.

Selv om årets prismottaker er ei forholdvis lita forening, har de et svært høyt aktivitetsnivå. I løpet av 2017 arrangerte de 25 åpne medlemsmøter, to strikkekaféer, to kaféarrangementer, fem åpne aktivitetskvelder, en medlemstur og sist men ikke minst et svært populært førjulsarrangement. Adventskafé og Nissemarsj til Sollia er blitt bygdas høydepunkter i førjulstiden, og er til stor glede for liten og stor.

Skibotn husflidslag bidrar til å videreføre interessen for håndarbeid og annen husflid for kommende generasjoner, og har gjennom sitt samarbeid med kvinnegruppa i Storfjord også vært en viktig integreringsaktør gjennom å invitere flyktninger og asylsøkere til sine arrangementer. Foreninga feiret 20-årsjubileum i 2016, og Storfjord kommune håper de har mange aktive år foran seg.

Om prisen: Prismottakeren får en sjekk på kr. 5.000,- samt et diplom med et motiv fra en av våre UKM-kunstnere. Årets verk er fotografiet «Borte» av Tine Rognli, og det deltok i UKM Storfjord 2018.