SDE 20201216_114821

Storfjord kommunes kulturpris deles ut annethvert år, og skal i år deles ut for 17. gang. Det kom inn 19 forslag på kandidater, og ett av forslagene var årets mottaker. Levekårsutvalget var enstemmig i sitt vedtak da de besluttet hvem som skulle få årets pris.

Om årets prismottaker kan man blant annet si:

  • Primus motor for å legge til rette for spesielt barn og ungdom.
  • En ildsjel for breddeidretten i vår kommune.
  • Har gjennom mange år gjort en formidabel dugnadsinnsats både i idrettslaget sitt og i FAU-sammenheng – rett og slett et fantastisk dugnadsmenneske!

Prismottakeren har jobbet utrettelig over flere år for å gi barn og unge et godt tilbud innenfor ski og fotball. Gjennom mange år er det lagt ned utallige timer med frivillig arbeid for å rehabilitere lysløypa, tråkke skispor og ikke minst arrangere skikarusell.

I tillegg er det lagt ned en stor innsats for å få etablert kommunens første kunstgressbane, først gjennom arbeidet med å få finansiering til et så stort prosjekt, og deretter timevis med dugnad for å få prosjektet realisert i praksis. Da det var behov for en salgsbod under hjemmekampene på den nye banen var ikke prismottakeren rådløs da heller, og skaffet ei gammel campingvogn til formålet.

Det er ingen tvil om at årets prismottaker er en person som står på og tar initiativ.  

Årets prismottaker er Steinar Dalheim Eriksen!

 

Om prisen: Prismottakeren får en sjekk på kr. 5.000,- samt et diplom med et motiv fra en av våre UKM-kunstnere. Årets verk er fotografiet «Fall of Morning Star» av Jan Michael Lopez Pino, som har vært kunstelev ved Storfjord kulturskole.