Storfjord

Antall smittede: 0

Storfjord er en av et mindretall av kommuner som fortsatt ikke har noen smittede registrert (1 av 4 kommuner er uten smitte).

Det er tatt 175 prøver (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) siden utbruddet februar 2020.

 

Troms og Finnmark

Antall smittet: 223, som tilsvarer 0,9 personer per 1000 innbyggere. De har vært rundt tre nye smittede registrert per dag den siste uken, der de aller fleste har vært i Tromsø. Ingen nye har vært registrert i Nord-eller Midt-Troms.

UNN har 5 pasienter innlagt med Korona, det laveste på flere uker.

 

Norge

Antall smittede er 7.166, der antall nye smittede har vært under 100 de siste fire døgnene. I går var økningen 45, det laveste antallet siden 9.mars. 

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune