Troms & Finnmark

35 personer, 19 i Tromsø, 16 i Finnmark/andre kommuner (1,4 per 1000 innbyggere)

  • Tre nye tilfeller er registrert det siste døgnet (Første tilfelle i Harstad, 2 Tromsø)

  • Siden utbruddet er det tatt rundt 3700 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det altså bare 35 med Korona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet

  • Mer presist: under 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Korona, har Korona

 

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 73

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede er så og si lik dagen før: det var 183 nye tilfeller, altså en mindre enn fra dagen før. Troms og Finnmark har minst smittede sammen med Nordland og Møre & Romsdal, både i antall og ny-smittede.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune