Troms & Finnmark

47 personer, 21 i Tromsø, 26 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 5000 innbyggere)

  • 12 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (2 i Tromsø, 9 i en familie på Stonglandseidet- Senja- og første på Skjervøy)

  • Siden utbruddet er det tatt rundt 4200 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 47 med Korona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet

  • Mer presist: like over 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Korona, har Korona

 

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 73

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 206 tilfeller, altså liten økning fra dagen før (183). Troms og Finnmark har minst smittede sammen med Nordland og Møre & Romsdal, både i antall og ny-smittede.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune