Storfjord

Antall smittede: 0

Storfjord er en av under 100 kommuner som fortsatt ikke har noen smittede registrert.

Det er tatt 185 prøver (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) siden utbruddet februar 2020.

 

Troms og Finnmark

Antall smittet: 228, som tilsvarer 0,9 personer per 1000 innbyggere. Det har vært 7 nye smittede registrert de siste tre dagene, altså under 3 personer per dag, samtlige er i Tromsø. Ingen nye har vært registrert i Nord-eller Midt-Troms den siste uken.

UNN har 5 pasienter innlagt med Korona, uendret siste dagene.

 

Norge

Antall smittede er 7.345, der antall nye smittede har vært under 60 personer per dag de siste tre dagene.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune