Det har ikke vært smitte i noen andre kommuner i Troms.

 

Det er god kontroll på smitten i Nord-Norge, og fallende smittetall i byer med mer/mye smitte, som Oslo og Bergen. Smitten har den senere tid vært knyttet til studenter og religiøse samlinger.  

 

Det har vært jevnt med testing på Storfjord legekontor i september, og det har fortsatt ikke vært noen positive tester siden pandemien brøt ut i Norge i februar 2020.

 

En oppdatering fra legetjenesten

Fastlege Carina Lie Haug vil være fraværende i perioder frem til august 2021. Allmennlege Ellinor Pedersen som er kjent ved legekontoret siden høsten 2019 vil være vikar for Carina i hennes fravær. Vi har ny LIS1 (tidligere kalt turnuslege), Andreas Finvåg, som vil være hos oss frem til mars 2021. Ellers jobber fastlegene Linn-Kristin Antonsen og Stian Andersen som vanlig.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune