Troms & Finnmark

58 personer, 32 i Tromsø, 26 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 5000 innbyggere)

  • 5 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (alle 5 i Tromsø)

  • Siden utbruddet er det tatt rundt 5000 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 58 med Korona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet

  • Mer presist: like over 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Korona, har Korona

 

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 73

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 196 tilfeller, altså en klar nedgang fra dagen før (240). Troms og Finnmark har minst smittede sammen med Nordland og Møre & Romsdal, både i antall og ny-smittede.