Storfjord

Antall smittede: 0

Det er tatt rundt 250 prøver (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) siden første tilfelle i Tromsø 26.02.20.

 

Troms og Finnmark

De siste to ukene er det tatt over 2 000 prøver ved UNN fra personer med mistenkt Korona, det har vært en positiv prøve (en person i Tromsø som var smittet av en annen kjent smittet, altså ikke ukjent kilde). 

 

Norge

Den siste uken har det vært mellom 6 og 20 smittede daglig, jevnt lavt i forhold til tidligere tall.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune