Troms & Finnmark

73 personer, 43 i Tromsø, 30 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 3400 innbyggere)

  • 15 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (11 av disse direkte eller inndirekte knyttet til fly fra Spania forrige uke)

  • Siden utbruddet er det tatt rundt 5300 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 73 med Korona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet

  • Mer presist: rundt 1 av 70 som har blitt testet for mistenkt Korona, har Korona

 

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 79

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 264 tilfeller, altså en klar oppgang fra i går (196). Troms og Finnmark har fortsatt lave tall. Enkelte dager, som i går, ser vi stor økning i antall nye tilfeller, dette er i stor grad tilknyttet enten smitte internt i familie eller folk som har returnert fra reise.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune