På de to døgnene er det totalt 7 positive for Troms og Finnmark: to fra Tromsø (begge kjent smittevei) og en i Harstad. Resterende 4 i Finnmark (Hammerfest og Alta).  Det er altså ingen ukjent smitte i Troms, og det er god kontroll i vår region. 

 

I Norge er det særlig smitte i Bergen og Oslo, men antall smittede er fallende nasjonalt.  

 

Kriseledelsen vil informere umiddelbart på nettsiden og Facebook til kommunen ved eventuelle hendelser eller smittede i Storfjord.

 

Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen

Kommuneoverleger – Storfjord kommune