Troms & Finnmark

88 personer, 55 i Tromsø, 33 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 3000 innbyggere)

  • 15 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (11 av disse direkte eller inndirekte knyttet til fly fra Spania forrige uke)

  • Siden utbruddet er det tatt rundt 6000 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 88 med Korona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet

  • Mer presist: rundt 1 av 70 som har blitt testet for mistenkt Korona, har Korona

 

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 92 (egentlig over 100- flere måtte ta nye pga for lite prøvemateriell)

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

 

Hvem som skal ta prøver, vurderes av fastlegen i første omgang og følger retningslinjene fra FHI. Ved tvil om man skal ta prøve eller ikke, vurderes hver enkelt tilfelle/pasient av tre leger i fellesskap. Generelt har det ingen hensikt å ta prøver hvis man ikke har symptomer på Korona- det vil bare gi falsk trygghet.

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 240 tilfeller, altså en liten nedgang fra i går (264). Troms og Finnmark har fortsatt lave tall, men Tromsø har hatt en stor økning siste tre døgn: det er nå smitte uten sikker kilde. Antall pasienter innlagt på UNN har også økt.

 

VIKTIG ANMODNING

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Valgene du gjør kan få store konsekvenser for andre! Du kan like gjerne bli smittet rundt bålpanna på fjellet, som på et kjøpesenter i Tromsø.

Hold avstand og bruk sunn fornuft.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune