Troms & Finnmark

98 personer, 63 i Tromsø, 35 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 2600 innbyggere)

  • 10 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (8 i Tromsø, 2 i Hammerfest)

  • Siden utbruddet er det tatt rundt 6200 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 98 med Korona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet

  • Mer presist: rundt 1 av 65 som har blitt testet for mistenkt Korona, har Korona

 

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 98 (egentlig ca 110- flere måtte ta nye pga for lite prøvemateriell)

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

Hvem som skal ta prøver, vurderes av fastlegen i første omgang og følger retningslinjene fra FHI. Ved tvil om man skal ta prøve eller ikke, vurderes hver enkelt tilfelle/pasient av tre leger i fellesskap. Generelt har det ingen hensikt å ta prøver hvis man ikke har symptomer på Korona- det vil bare gi falsk trygghet.

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 425 tilfeller, altså en stor oppgang fra i går (240). Troms og Finnmark har fortsatt lave tall, men Tromsø har hatt en økning siste fire døgn: det er nå smitte uten sikker kilde. Antall pasienter innlagt på UNN har også økt, der antall personer på respirator har gått fra 2 til 4 ila to dager.

 

OM KARANTENE

Hvis du er i karantene, kan du være ute men med avstand til mennesker. Ikke gå på matbutikk! Be venner eller familie handle matvarer for deg.

Og for alle som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Hold avstand og bruk sunn fornuft.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune