Troms og Finnmark

Totalt 132 personer er smittet:

  • 85 i Tromsø (1 av 910 er smittet), 8 nye tilfeller siste døgnet

  • 23 i resten av kommunene i Troms (1 per 4000 er smittet), 0 nye tilfeller siste døgn

  • 24 i Finnmark (3 nye siste døgnet)

 

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord

(Det er felles mottak for pasienter)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 105

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

 

Siden utbruddet er det tatt 6 851 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 132 med Korona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet. Mer presist: rundt 97% av alle som testes, har ikke Korona. UNN er en av sykehusene som tar mest tester per innbygger. 

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 257 tilfeller, altså nokså likt fra i går (264). Troms og Finnmark er nr 7 av våre 11 fylker når det gjelder mest smittede per innbygger. Det er særlig Tromsø som skiller seg ut, med en stor økning i antall smittede siden 24.mars. Det er ukjent grunn til smitten (mest trolig smitte fra person til person i hverdagen).

 

OM KARANTENE OG HOLDE SEG HJEMME!

Hvis du er i karantene, kan du være ute men med avstand til mennesker! Ikke gå på matbutikk eller andre! Be venner eller familie handle matvarer for deg.

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Hold avstand og bruk sunn fornuft.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune