Troms og Finnmark

Totalt 171 personer er smittet:

  • 108 i Tromsø (1,2 per 1000 er altså smittet i byen), ingen nye tilfeller siste døgnet

  • 29 i resten av kommunene i Troms (1 per 3500 er smittet), ingen nye siste døgnet

  • 31 i Finnmark (1 ny siste døgnet)

  • Det er tre personer med ukjent lokalisering (hvilken kommune de tilhører)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 10 personer (ingen flere siden i går). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

 

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord

(Det er felles mottak for pasienter)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 130

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste). Det har vært en del innbyggere i Storfjord og Balsfjord i kontakt med personer med smitte, disse også er negativ.

 

Siden utbruddet er det tatt 7 931 prøver ved UNN, som betyr at 3,2% av befolkningen i Troms og Finnmark er testet. Av disse er altså 2 av 100 smittet, resterende har altså influensa, forkjølelse eller annet.

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 273 tilfeller, en liten nedgang fra i går (280): denne uken har antall nysmittede stabilisert seg og med tydelig reduksjon i Tromsø regionen i samme periode.

 

Å HOLDE SEG I KOMMUNEN!

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme.

Tromsø har høyt antall smittede per innbygger (topp 10 i Norge) og med ukjent smittevei: du må vurdere nøye om du har behov for å dra til byen i tiden fremover!

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune