Det er påvist 7 smittede i Tromsø (4 elever på tre skoler, 3 nærkontakt som allerede påvist smitte).

I Norge er det registrert over 700 nye smittede siste døgnet, og det er nå stor spredning nasjonalt (Oslo utgjør nå kun 15% av dette, fra 30% tidligere).

 

Status Storfjord

Storfjord har per dags dato ikke hatt noen smittede i kommunen, det til tross for grense til Finland, mange hytter/campingplasser og mange som jobber utenfor kommunen. Vår nabokommune Lyngen har nylig fått to personer påvist med Korona: begge uten fast bosted i kommunen, uten symptomer og alle nærkontakter er testet negativ. Det er god kontroll på situasjonen i nabokommunen.

 

Det gjentas at alle må vurdere om det er nødvendig å reise utenfor Storfjord i tiden fremover, det være arbeid, fritid eller sosialt. Smitten er per dags dato uoversiktlig og økende.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege -Storfjord