Storfjord

Antall smittede: 0

Det er tatt 208 prøver (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) siden første tilfelle i Tromsø 26.februar 2020.

 

Troms og Finnmark

Antall smittet: 238, som tilsvarer 1 person per 1000 innbyggere.

Det har vært rundt 3 nye smittede per dag de siste tre dagene, der samtlige er registrert i Tromsø. Ingen nye har vært registrert i Nord-eller Midt-Troms de siste ukene.

UNN har 6 pasienter innlagt med Corona, en mer enn forrige uke.  

 

Norge

Antall smittede er totalt 7.667, der antall nye smittede i Norge har vært rundt 45 personer per dag de siste tre dagene.

 

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune