Troms og Finnmark

Totalt 140 personer er smittet:

88 i Tromsø (1 per 900 er altså smitteti byen), bare tre nye tilfeller siste døgnet

28 i resten av kommunene i Troms (1 per 3500 er smittet), 5 nye tilfeller siste døgn (første tilfelle i Nordreisa og Salangen, tre nye på Senja)

24 i Finnmark (ingen nye siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 10 personer (opp fra syv i går). Kapasitet på UNN er 50 senger per i dag.

 

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord

(Det er felles mottak for pasienter)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 105

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

 

Siden utbruddet er det tatt 6 941 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 140 med Korona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet. Mer presist: rundt 97% av alle som testes, har ikke Korona. UNN er en av sykehusene som tar mest tester per innbygger. 

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 124 tilfeller, betydelig nedgang fra i går (257) og det laveste på 10 dager. Troms og Finnmark er nr 7 av våre 11 fylker når det gjelder mest smittede per innbygger. Tromsø er nå blant topp 10 kommuner med flest smittede per innbyggere i Norge.

 

Å HOLDE SEG I KOMMUNEN!

De som ikke må reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme.

Tromsø har høyt antall smittede per innbygger (topp 10 i Norge) og med ukjent smittevei: det anbefales på det sterkeste å vurdere behovet for å gjøre oppdrag/handle i byen i tiden fremover!

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune