Troms og Finnmark

Totalt 151 personer er smittet:

  • 98 i Tromsø (1,1 per 1000 er altså smittet i byen), 8 nye tilfeller siste døgnet

  • 28 i resten av kommunene i Troms (1 per 3500 er smittet), ingen nye tilfeller siste døgn

  • 25 i Finnmark (1 ny siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 11 personer (en mer enn i går). Kapasitet på UNN er 50 senger per i dag.

 

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord

(Det er felles mottak for pasienter)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 113

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

 

Siden utbruddet er det tatt 7 200 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 151 med Korona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet. Mer presist: rundt 97% av alle som testes, har ikke Korona. UNN er en av sykehusene som tar mest tester per innbygger. 

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 221 tilfeller, en klar oppgang fra i går (123: Det virker som antall nysmittede i Norge og Tromsø har gått noe ned siste dagene. Kommunene i Troms unntatt Tromsø har lave tall på smitte.

 

Å HOLDE SEG I KOMMUNEN!

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme.

Tromsø har høyt antall smittede per innbygger (topp 10 i Norge) og med ukjent smittevei: det anbefales på det sterkeste å vurdere behovet for å gjøre oppdrag/handle i byen i tiden fremover!

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune