Troms og Finnmark

Totalt 180 personer er smittet:

  • 117 i Tromsø (1,4 per 1 000 er altså smittet i byen), ni nye siste døgnet

  • 30 i resten av kommunene i Troms (0,7 per 1000 er smittet), en ny i Lyngen, den første i denne kommunen.

  • 33 i Finnmark (2 ny siste døgnet)

  • Det er tre personer med ukjent lokalisering i går, disse er avklart å tilhøre Tromsø og overført til antallet i dag.

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 10 personer (ingen flere de siste tre dagene). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

 

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord

(Det er felles mottak for pasienter)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 130

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste). Det har vært en del innbyggere i Storfjord og Balsfjord i kontakt med personer med smitte, disse også er negativ.

 

Siden utbruddet er det tatt 8131 prøver ved UNN (200 prøver siste døgnet), som betyr at 3,3% av befolkningen i Troms og Finnmark er testet. Av disse er altså 2 av 100 smittet, resterende har altså influensa, forkjølelse eller annet.

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 302 tilfeller, en liten oppgang fra i går (273): denne uken har antall nysmittede stabilisert seg i Norge og noe lavere antall nye tilfeller i Tromsø regionen.

 

Å HOLDE SEG I KOMMUNEN!

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme.

Tromsø har høyt antall smittede per innbygger (topp 10 i Norge) og med ukjent smittevei: du må vurdere nøye om du har behov for å dra til byen i tiden fremover!

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune