Troms og Finnmark

Totalt 182 personer er smittet, bare to nye siste døgnet for Troms og Finnmark:

  • 118 i Tromsø (1,5 per 1 000 er altså smittet i byen), en ny siste døgnet

  • 31 i resten av kommunene i Troms (0,7 per 1000 er smittet), en ny i Nordreisa

  • 33 i Finnmark (ingen nye siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 9 personer (en mindre siste døgnet). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

 

Prøvetaking og smittede i Storfjord

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 130 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 130 tilfeller, stor nedgang fra i går (302) som trolig skyldes at det tas mindre tester i helger.

 

Første smittede i Balsfjord

Balsfjord har fått sin første smittede. Personen har ikke oppholdt seg i Balsfjord eller Storfjord de siste ukene.. Den smittede følges opp og er isolert i bolig i annen kommune.

Kriseledelsen ser dette som en viktig påminnelse om at Storfjord må jobbe videre for å forbli smittefri, og vi råder alle innbyggere om å holde avstand, ingen fester og sosiale sammenkomster med mer enn fem personer.  

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune