Troms og Finnmark

Totalt 186 personer er smittet, bare fire nye siste døgnet for Troms og Finnmark:

  • 122 i Tromsø (1,5 per 1 000 er altså smittet i byen), fire nye siste døgnet

  • 31 i resten av kommunene i Troms (0,7 per 1000 er smittet), ingen nye

  • 33 i Finnmark (ingen nye siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 9 personer (en mindre siste døgnet). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

 

Prøvetaking og smittede i Storfjord

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 142 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 135 tilfeller, nokså likt fra i går (130) som trolig skyldes at det tas mindre tester i helger. Det er altså to dager på rad med få nye smittede i Norge.

 

PÅSKEN

Kriseledelsen i Storfjord minner på at innbyggere i kommunen skal holde avstand og det skal ikke være fester og sosiale sammenkomster med mer enn fem personer.  Dette er særs viktig nå når vi går inn i påsken.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune