Det har vært utvidet testing i går knyttet til mulig smitte blant elever på Nordkjsobotn VGS etter en fest lørdag 31.10.20. Det foreligger ingen svar per nå på disse, og ny oppdatering vil komme i løpet av helgen. 

 

Kriseledelsen har kontinuerlig oppfølging av situasjon i kommunen, og vil informere snarlig ved eventuell ny smitte eller hendelser av betydning. 

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege