Troms og Finnmark

Totalt 188 personer er smittet, bare to nye siste døgnet for Troms og Finnmark:

  • 122 i Tromsø (1,5 per 1 000 er altså smittet i byen), ingen det siste døgnet

  • 32 i resten av kommunene i Troms (0,7 per 1000 er smittet), en ny på Senja

  • 34 i Finnmark (en ny siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 8 personer (en mindre siste døgnet). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

 

Prøvetaking og smittede i Storfjord

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 145 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 88 tilfeller, det laveste det har vært på flere uker. Det er altså tre dager på rad med lave tall på antall smittede i Norge

 

PÅSKEN

Kriseledelsen i Storfjord minner på at innbyggere i kommunen skal holde avstand og det skal ikke være fester og sosiale sammenkomster med mer enn fem personer.  Dette er særs viktig nå når vi går inn i påsken.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune