Troms og Finnmark

Totalt 199 personer er smittet, 11 nye det siste døgnet for Troms og Finnmark:

· 122 i Tromsø: ingen de siste to døgnene

· 36 i resten av kommunene i Troms, fire nye: en til i Lyngen, en ny i Kvæfjorden og Karlsøy og den ene som er registret i Balsfjord (forsinket registrert)

· 41 i Finnmark (syv nye siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 8 personer (samme som i går). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

 

Prøvetaking og smittede i Storfjord

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 151 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 147 tilfeller, som er forholdsvis lavt og på linje med de siste dagene.

 

En siste påminnelse før påsken er der:

1. Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)

2. Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

3. Og kanskje det mest unormale: hold to meters avstand til hverandre når man treffes, på butikken så vel som et treff rundt ei bålpanne

4. Ikke samles mer enn fem mennesker samtidig i sosiale lag

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune