Storfjord

Antall smittede: 0

Det er tatt 226 prøver (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) siden første tilfelle i Tromsø 26.februar 2020.

 

Troms og Finnmark

Antall smittet: 247, som tilsvarer like over en 1 person per 1000 innbyggere.

Det har vært testet 412 personer mistenkt for viruset de siste to dagene, der det har vært på påvist 2 smittede. Det vil si 1 person per 200 som har vært mistenkt for Korona, er smittet. Tallene er de laveste siden utbruddet startet. Samtlige nye er registrert i Tromsø. Ingen nye har vært registrert i Nord-eller Midt-Troms de siste ukene.

  

Norge

Antall smittede er totalt 8 015, med rundt 40 nye smittede daglig.

 

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune