Midlene er bevilget til prosjektet Grensetjenesten som regionalt/nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten som skal gjennomføres i 2021-2022.

Nordkalottens Grensetjenesten har kontorsteder i Skibotn og i Tornio/Haparanda, og er en del av et nordisk nettverk med mandat fra Nordisk Ministerråd som også er etablert med kontorsteder lenger sør som dekker grensene Sverige/Danmark og Sverige/Norge.

Nordkalottens Grensetjeneste er etablert i 2011, og har siden etableringen opplevd en formidabel økning i etterspørselen etter sine tjenester. Kontoret bistår både privatpersoner, bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og myndigheter fra hele landet med praktisk hjelp, bistand, samt råd og veiledning i dagligdagse utfordringer relatert til passering av riksgrensene.  

Den store mobiliteten mellom de nordiske landene krever kompetanse og kapasitet til å bistå de som faktisk flytter seg eller sin bedrift mellom landene, og Storfjord kommune er særdeles fornøyd med at styret i Troms Holding prioriterer satsingen på å videreutvikle dette viktige ressurs- og kompetansesenteret.

Nettsider:
Nordkalottens grensetjeneste
Troms Holding