Troms og Finnmark

Totalt 201 personer er smittet, 2 nye det siste døgnet for Troms og Finnmark:

· 124 i Tromsø: to nye siste døgnet

· 36 i resten av kommunene i Troms, ingen nye siste døgnet

· 41 i Finnmark (ingen nye siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 8 personer (samme som i går). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

 

Prøvetaking og smittede i Storfjord

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 151 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 150 tilfeller, som var tilnærmet likt i går (147). Det har vært stabile lave antall nye-smittede siste dagene, som i stor grad skyldes tiltakene som er gjort i Norge (stengte skoler, sosial avstand mm).

 

HUSKELISTEN PÅSKEN 2020

1. Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)

2. Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

3. Og kanskje det mest unormale: hold to meters avstand til hverandre når man treffes, på butikken så vel som et treff rundt ei bålpanne

4. Ikke samles mer enn fem mennesker samtidig i sosiale lag.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune