5 fra Harstad og 2 i Tromsø (fra reise i utlandet). I Midt-Troms er det påvist over 15 smittede blant amerikanske tropper den siste uken, men disse oppholder seg i egen leir uten kontakt med samfunnet ellers og har tett oppfølging. Smittetallene er fortsatt lav i Nord-Norge, mens særlig Oslo og Stavanger har høye smittetall.

 

Storfjord har ingen aktiv smittede i kommunen per i dag. Vi ønsker å presisere at ved påviste smittede eller spesielle hendelser vil vi holde innbyggerne i Storfjord informert umiddelbart.

 

Teststasjon Skibotn og britiske tropper i Storfjord

Forrige lørdag ble det opprettet teststasjon på grensen til Finland som er åpen 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Innleid personell bruker hurtigtester for Covid-19 som gir svar innen 20 minutter før personell med karanteneplikt får passere grensen. I går var rådmann Willy Ørnebakk og ass.kommuneoverlege Stian Andersen, som også er medisinsk ansvarlig for stasjonen, på besøk og inspiserte stasjonen sammen med testpersonell og politiet. Det er omkring 30 til 70 personer som testes i døgnet, og etter en ukes drift er det ingen påviste smittede på teststasjonen.

 

Storfjord har nå militære styrker fra Storbritannia stasjonert i Skibotndalen. Disse skal være her i lang tid for vintertrening. Alle er under tett oppfølging av medisinsk personell. De er isolert inne i leiren og vil ikke komme ut i samfunnet før etter lang karantene og hyppig testing.  Kriseledelsen i Storfjord har direkte dialog med styrkene, og er trygg på at smittevern er ivaretatt på en god måte.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege