Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturprismottakere

2006: Signaldalen Bygdelag

Kulturisen for 2006 blei tildelt Signaldalen Bygdelag. Bygdelaget fikk prisen blant annet for sitt arbeid for å ta vare på og presentere kultur og tradisjon som er særegen for bygda.
Signaldalen bygdelag

2004: Elna Karlsen

Kulturprisen for 2004 blei tildelt Elna Karlsen. Hun fikk prisen blant annet på bakgrunn av sitt mangeårige engasjement i Oteren Framlag.
Elna Karlsen

2002: Henry Larsen

Kulturprisen for 2002 gikk til Henry Larsen. Han fikk prisen for sitt mangeårige og aktive engasjement innenfor idrettsarbeidet i Storfjord IL.
henrylarsen

2000: Storfjord skytterlag

Kulturprisen for 2000 blei tildelt Storfjord skytterlag. Skytterlaget fikk prisen blant annet på bakgrunn av sitt målrettede arbeid med barn og unge.
Storfjord skytterlag

1998: Bente Pedersen

Kulturprisen for 1998 gikk til forfatter Bente Pedersen. Hun fikk prisen blant annet for sitt bidrag til å gjøre lokalhistorien kjent for en større krets av befolkningen.
Bente Pedersen

1996: Ingvald Eriksen

Kulturprisen for 1996 blei tildelt Ingvald Eriksen. Han fikk prisen på bakgrunn av sitt store engasjement i det frivillige idrettsarbidet.

1995: Sigurd Engen

Sigurd Engen fikk kultuprisen i 1995. Han fikk prisen på bakgrunn av sitt allsidige engasjement.
Sigurd Engen

1994: Storfjordkoret

Storfjordkoret fikk kulturprisen i 1994, for å i en prrekke ha spredt sanglede og humør.
storfjordkoret_100x67

1993: Oddvar Ørnebakk

Oddvar Ørnebakk blei tildelt kulturprisen for 1993, blant annet for sitt arbeid innen kulturhistorien.
Oddvar Ørnebakk

1992: Hans Chr. Andersen

Hans Christian Andersen fikk kulturprisen for 2002. Han fikk prisen for sitt arbeid for skolemusikken i kommunen.